Zolpan Tokato sp z o.o Polska

Systemy dekoracyjneSystemy Dekoracyjne

Zolpan jest wiodącym producentem Systemów Dekoracyjnych, dzięki temu możemy uzyskać zapierające dech w piersiach piękne wnętrza w różnych aspektach struktury i koloru.

Dowiedz się więcej…

Logo_LucieCertyfikaty

Zolpan jest wiodącym producentem farb, spełniliśmy wiele wymogów ekologicznych, jakości i bezpieczeństwa aby uzyskać etykietę Lucie Engagement Développement Durable.

Dowiedz się więcej…

Niesamowita Paleta Barw dzięki systemowi Zolpachrom 3

Tęcza Kolorów
Zolpachrom 3

Dzięki Naturalnej Kolorystyce Zolpachrom 3 poczujesz piękno i harmonię w swoim otoczeniu. Intuicyjne wzorniki. Logiczna organizacja kolorów.

Zobacz więcej…

pomysly zolpan

Pomysły Zolpan

Interaktywny katalog pomysłów na realizacje, dekorację wnętrz. Zobacz jakie fenomenalne efekty można osiągnąć z produktami Zolpan.

Dowiedz się więcej…

Szanowni PaństwoZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) TOKATO Sp. z o.o. informuje, iż:  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ToKaTo Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 25, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS: 0000046471 NIP: 872 21 08 886, REGON: 691564440 tel. +48 14 626 80 20,
    e-mail: tokato@xl.wp.pl.
  2. Ma Pani/Pan prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: tokato@xl.wp.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i/lub realizacji umowy sprzedaży, w tym związanych z jej zawarciem roszczeń, realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  6. posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia i/lub realizacji umowy.
  8. Podane dane będą udostępniane innym odbiorcom na podstawie umów powierzenia danych osobowych – Firmom Spedycyjnym, np: DHL Parcel, Fedex, Poczta Polska. Podane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym prosimy Pana/Panią o zaznaczenie zgody która umożliwi nam kontakt z Panem/Panią zarówno w sprawach handlowych jak i marketingowych. Bez uzyskania tej zgody pozbawiamy się możliwości współpracy z Państwem, informowania o aktualnych promocjach cenowych, wyprzedażach, specjalnych ofertach, przerwach w pracy i wszelkich informacjach dotyczących naszych produktów.


Jeżeli wyrażam zgodę odpisz „TAK”

Jeżeli nie wyrażasz zgody odpisz „ NIE WYRAŻAM ZGODY ”
Więcej informacji znajdą państwo zakładce: Polityka Prywatności

Z góry dziękujemy, a w przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Zespół TOKATO


unia innowacyjana gospodarka

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Zapytanie Ofertowe
Projekt Unijny – Realizacja


TOKATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. TUCHOWSKA 25,
33-100 TARNÓW

Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka.
Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu.
Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.
Wartość projektu: 544.027,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 74,37 %