Jakość i Bezpieczeństwo

Logo_Lucie

Lucie jest etykietą najbardziej rozpoznawalną we Francji. Jest przeznaczona aby odróżnić poważne i wiarygodne firmy które podjęły szereg kroków i zobowiązań odnośnie realizacji celów zrównoważonego rozwoju . Protokół z oceny został zaprojektowany przez Vigeo na podstawie metodologii , jest w pełni zgodny z 7 założeniami Normy ISO 26000 wprowadzonej
w Polsce dopiero w 2012 roku.

Norma ISO 26000 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną
i stanowi przewodnik dla firm w zakresie stosowania zasad odpowiedzialności społecznej
i środowiskowej. Norma w sposób kompleksowy definiuje społeczną odpowiedzialność wskazując na jej kluczowe obszary:


iso26000

Marka Zolpan od 50 lat jest wiodącym Europejskim producentem farb, tynków, produktów dekoracyjnych.

Nieustannie dążymy do tego aby nasze produkty spełniały najwyższe wymagania jakości
i bezpieczeństwa

Aby spełnić wszystkie wytyczne do otrzymania Normy ISO 26000 ( Francuskiego Lucie Label ). Udoskonalamy technologię, organizację pracy, bierzemy odpowiedzialność za środowisko naturalne oraz najbliższe otoczenie człowieka. Oferta Zolpan oparta na wieloletnim doświadczeniu, została wzbogacona wieloma certyfikatami oraz programami jakościowymi

NF

Zolpan oferuje pełną gamę certyfikowanych produktów NF ENVIRONNEMENT. Ta europejska ocena certyfikacji przez AFNOR gwarantuje szereg obiektywnych kryteriów:

 • Ograniczenie wpływu na środowisko
 • Niska emisja organicznych związków lotnych (COV) w produkcie
 • Brak niektórych niebezpiecznych substancji
 • Wysokie parametry techniczne takie jak: bardzo dobra izolacja termiczna, szybkie schnięcie.

FDES

Zolpan dobrowolnie publikuje oświadczenia zgodne z standardem NFP 01-010 w zakresie ochrony środowiska
i wpływu na zdrowie naszych produktów. Karty można znaleźć na stronie Francuskiej Organizacji Rządowej www.inies.fr oraz na stronie www.zolpan.fr

Arkusze te mają na celu ukazać wpływ produktu na środowisko
i zdrowie na każdym etapie jego cyklu życia rozpoczynając od pozyskania surowców poprzez produkcję, zastosowanie i zakończenie eksploatacji.

logohqeassociation

Produkty z certyfikatem NF ENVIRONNEMENT i Zasadami publikacji dokumentacji FED`S pozwoliły nam uzyskać prestiżowe członkostwo w Organizacji HQE Association.

HQE (Wysoka jakość środowiska) jest to dobrowolne podejście zmierzające do ograniczenia oddziaływania krótko/długoterminowego na środowisko produktów budowlanych stosowanych w nowych budynkach lecz również do remontu już istniejących, gwarantując zdrowe i komfortowe warunki życia dla mieszkańców. Jest to jeden z najczęściej stosowanych systemów certyfikacji w Francji.

higienaizdrowie

Program Higiena i Zdrowie – To znak określający produkty rekomendowane dla projektów w zakresie opieki zdrowotnej, edukacji, żywności.

Dzięki długoletnim badaniom Zolpan specjalną gamę farb
i systemów dekoracyjnych spełniających wysokie wymagania sektorów w których kontrolowane higieny jest niezmiernie ważne takich jak biura medyczne, szpitale, domy opieki, przedszkola, szkoły, restauracje, itp. Główne aspekty to:

 • Mniejsze ryzyko skażenia biologicznego
 • Doskonała odporność na zabrudzenia, współgrają z specyficznymi środkami stosowanymi w służbie zdrowia
 • Są bezpieczne dla alergików i małych dzieci
 • Łatwość wdrożenia: szybkie schnięcie, komfort, bardzo słaby zapach zakłóceń lokalne minimum
 • Posiadają szerokie i różnorodne możliwości dekoracyjne
  i kolorystyczne.

Excellzone

Excell Zone Verte Zolpan oferuje szeroki wybór rozwiązań oznaczonych przez laboratoria Excell, które poświadczają iż produkty są wolne od substancji szkodliwych dzięki czemu możemy zapewnić bezpieczne środowisko dla wszelkich działań związanych z produkcją żywności oraz wina.

Zapewniają doskonałą higienę i znacznie łatwiejszą
i ekonomiczniejszą konserwację. Eliminują możliwość przenoszenia zarazków mogących zakłócić jakość spożywczych i win.