Zolpan = Dbamy O Środowisko

nfenvironnementlogo

Praca w zgodzie z naturą była zawsze odruchem naturalnym Firmy ZOLPAN.
Troszcząc się o Państwa komfort i jakość pracy, od początku powstania firmy, proponujemy szeroką gamę produktów wytwarzanych na bazie wody.


Uzyskanie certyfikatu NF ENVIRONNEMENT potwierdza naszą umiejętność i zaangażowanie w ochronę środowiska globalnego. Certyfikat NF ENVIRONNEMENT zaświadcza, iż dany produkt nie zawiera substancji toksycznych i rakotwórczych oraz substancji na bazie kadmu, ołowiu, chromu, rtęci, arszeniku i eterów glikolu a także zmiękczaczy sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla środowiska.

nf2

NF Environnement label dostarczany jest przez francuską organizację narodowej standaryzacji AFNOR. Dla równoważnych wyników w zakresie użyteczności, oznakowanie ekologiczne wskazuje, że tak oznakowane produkty mają zmniejszony wpływ na środowisko.

Aby uzyskać ten certyfikat, produkty muszą spełniać kryteria na podstawie ich przydatności lub ich cech ekologicznych – kryteria oceny na redukcję zużycia energii, produktów ubocznych przemysłu, zanieczyszczenie wody i powietrza, itp.

logoecoPodobnie jak europejski Eco-Label, NF Environnement label opiera się na podejściu opartym na cyklu życia produktu, które bierze pod uwagę każdy etap: pozyskiwanie zasobów naturalnych, proces produkcji, pakowania i transportu, sposobu użycia produktu, użytkowanie produktu na przestrzeni lat, utylizacja opakowań.


NF Environnement Label To Więcej Niż Tylko Normy

nf1