Fundusze Europejskie – Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w waszą przyszłość. TOKATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. TUCHOWSKA 25, 33-100 TARNÓW Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka. Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu. Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych. Wysokość dofinansowania: 74,37 %
innowacyjna_gospodarka