Fundusze Europejskie – Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość.

TOKATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. TUCHOWSKA 25,
33-100 TARNÓW

Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka.
Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu.
Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.
Wysokość dofinansowania: 74,37 %


innowacyjna_gospodarka