Decap Facades – ZF4.1

DECAPFACADES

DECAP FACADES został opracowany jako specjalny środek czyszczący w żelu, którego zadaniem jest wytrawianie starych powłok z elewacji.

kartatechnicznaatestrozpuszczalnik1odwewnatrzizewnatrzPODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI:

  • Możliwość usuwania zimną wodą pod ciśnieniem.
  • Nie niszczy metali, lekkich stopów oraz popularnych materiałów budowlanych.
  • Niepalny.
  • Produkt w postaci żelu: nie powoduje zacieków ani odprysków.
  • Wysokie stężenie substancji aktywnych.
  • Doskonała zdolność wnikania w powłoki.
  • Brak produktów pochodnych mogących spowodować plamienie wykończenia malarskiego.
  • Odcień zielonkawy pozwala kontrolować równomierne rozprowadzanie środka.
  • Nie zawiera sody kaustycznej, potasu, amoniaku, kwasu.

PRZEZNACZENIE:

DECAP FACADES został opracowany jako specjalny środek czyszczący w żelu, którego zadaniem jest wytrawianie starych powłok z elewacji. Jego tiksotropowy skład umożliwia dobrą przyczepność na powierzchniach pionowych, a tym samym przedłużenie czasu działania produktu i ulepszenie jego skuteczności, zwłaszcza w przypadku powłok szczególnie grubych lub bardzo posiatkowanych. Wysokie stężenie substancji aktywnych znacznie ułatwia wytrawianie powłok i umożliwia dokładne usunięcie pozostałości poprzez płukanie zimną wodą. Jednocześnie, DECAP FACADES może być stosowany jako środek wytrawiający w pracach naziemnych typu uszczelnienie żywiczne, resztki kleju neopren czy klejonego pluszu oraz przy usuwaniu graffiti.

PODŁOŻA:

Zalecana wcześniejsza próba agresywności na podłożach delikatnych i wrażliwych na działanie rozpuszczalników (materiały plastikowe, bitumiczne, łącza gumowe, usuwanie graffiti z malowanych powierzchni). Wszystkie tradycyjne podłoża konstrukcyjne pokryte farbą, lakierem, lazurą lub tynkiem akrylowym. Nie używać na systemach izolujących, takich jak cienki tynk mineralny. Nie nadaje się do farb mineralnych.

Cennik:

cennik