Silextra Primaire Granite – ZF1

Silextra primaire granite

Farba do gruntowania wodoszczelna na bazie mieszaniny żywic akrylowo-siloksanowych rozpuszczonych w rozcieńczalniku.Na podłoża chłonne, porowate i zerodowane Wygląd matowy, drobnoziarnisty.

kartatechnicznaatestrozpuszczalnik1zolpachrom3logodozewnatrzFDES


PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI:

  • Doskonała zdolność stabilizowania podłoża
  • Wysoce kryjąca i posiadająca szeroką gamę odcieni, umożliwiając zaoszczędzenie jednej warstwy
  • Ziarnistość podkładu zwiększa przyczepność plastycznych powłok wykończeniowych

PRZEZNACZENIE:

Farba do gruntowania. Warstwa wodoszczelna, ustalająca i regulująca wchłanianie przy trudnych powierzchniach, posiadająca zwiększoną strukturę mikroprzepuszczalną oraz doskonałą zdolność stabilizowania podłoża. SILEXTRA PRIMAIRE GRANITE pozwala na uzyskanie optymalnego wiązania z podłożem, zachowując przy tym podstawowe właściwości wykończeń sikoksanowych (przepuszczalność pary wodnej, nieprzepuszczalność wody). Szczególnie przystosowany do wykończeń siloksanowych typu SILEXTRA RIBBE lub TALOCHE. Posiada również doskonałą zdolność mieszania się z uporządkowanym zespołem tradycyjnych wykończeń.

PODŁOŻA:

Tradycyjne podłoża mineralne –zdrowe, porowate lub zerodowane: beton, tynk wapienny, cementowy, gipsowy paryski; wyroby włókno –cementowe, kamień wapienny, itd. Stare i gładkie powłoki malarskie w dobrym stanie, farby mineralne.
Płyty konstrukcyjne dostosowane do lekkich budowli (drewno i pochodne, połączenie drewno cement lub drewno polimer,…).

Cennik:

cennik