ONDI PUR – innowacyjna farba oczyszczająca powietrze

Do oferty wprowadzamy inteligentną farbę ONDIPUR w aspektach mat i satyna. Główny składnik tej farby wychwytuje i niszczy wszystkie aldehydy, w tym formaldehyd (CH2O) obecne w powietrzu i które wchodzą w kontakt z farbą.
Formaldehyd jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i niewidzialnym, zawarty i emitowany jest przez materiały budowlane użyte do budowy pokrycia ścienne, meble i przedmioty codziennego użytku.
Szkodliwość formaldehydu objawia się w szczególności przy astmie i alergiach. Uznawany jest jako rakotwórczy, toksyczny i mutagenny.
Ondipur_prezentacja
Ulotka_Ondipur

CALENZZO-LISSE-771CALENZZO-LISSE-771